4229 Forestville Road, Raleigh NC 27616

Open 0600AM - 0500PM

date

 

Thư Mục Chính

Lịch Vạn Niên Việt Nam

 

 

 

 

Phật Tích Vạn Hạnh

Google Map

Yahoo

FaceBook

flickr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẩu Sớ Cầu An, Cầu Siêu, Cúng Sao

Cầu An

Cầu Siêu

Cúng Sao

Đàn Dược Sư

 

Sinh Hoạt 2018

Thọ Bát Quan Trai 2018

 

Bộ Hình Xây Dựng Chánh Điện

 

Vía Quan Âm 2017

Tháng 10

An Vị Tôn Tượng

Giới Đàn Bồ Bát Tại Gia 2016

Giới Đàn Bồ Bát Tại Gia

Mùa Đông 2009

Các Phái Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương Trình Tết Mậu Tuất 2018

Ngày 25 tháng 12 Âm Lịch năm Đinh Dậu. ( Thứ Bảy )

07:30 Pm Đưa Chư Tiên

Feb. 10, 2018

Ngày 26 tháng 12 Âm Lịch năm Đinh Dậu. ( Chủ Nhật )

11:00 Thiết Lập Bàn Dược Sư

Feb. 11, 2018

Ngày 30 tháng 12 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

06:30 PM Tiến Linh

07:30 PM Rước Chư Thiên, Sám Hối Hồng Danh

11:15 PM Lể Tổ

11:45 Pm Cử hành Lể Đón Giao Thừa ( Tết Cổ Truyền )

Phát Lộc đầu năm

Lể Đài Di Lặc

Khai Kinh Chùa Một Cột

Feb. 15, 2018

Ngày 1 tháng Giêng Âm Lịch năm Mậu Tuất.

11:30 Am Khai Kinh Cầu An & Cúng Ngọ

07:30 Pm Khai Kinh Dược Sư ( 7 Đêm " Từ Mồng Một đến Mồng 7 Âm Lịch )

Feb. 16, 2018

Ngày 8 tháng Giêng Âm Lịch năm Mậu Tuất. ( Thứ Sáu )

7:30 Pm Cúng Sao Hội

Feb. 23, 2018

Ngày 17 tháng Giêng Âm Lịch năm Mậu Tuất. ( Chủ Nhật )

11:30 Am Cúng Rằm Tháng Giêng ( Thượng Ngươn )

Mar. 4, 2018

Ngày 23 tháng 2 Âm Lịch năm Mậu Tuất. ( Chủ Nhật )

11:30 Am Cử Hành Lể Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Apr. 8, 2018

 

Hoàn Mãn

 

 

 

 

Chương Trình Sinh Hoạt Năm 2018

Ngày 25 tháng 12 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

07:30 Pm Đưa Chư Tiên

Feb. 10, 2018

Ngày 30 tháng 12 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

07:30 PM Rước Chư Thiên, Sám Hối Hồng Danh

11:45 Pm Cử hành Lể Đón Giao Thừa ( Tết Cổ Truyền )

Feb. 15, 2018

Ngày 1 tháng Giêng Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Khai Kinh Cầu An & Cúng Ngọ

07:30 Pm Khai Kinh Dược Sư ( 7 Đêm )

Feb. 16, 2018

Ngày 8 tháng Giêng Âm Lịch năm Mậu Tuất.

7:30 Pm Cúng Sao Hội

Feb. 23, 2018

Ngày 23 tháng 2 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Apr. 8, 2018

Ngày 20 tháng 4 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

11:30 Am Đại Lể Phật Đản Sanh

Jun. 3, 2018

Ngày 17 tháng 6 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Jul. 29, 2018

Ngày 16 tháng 7 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

11:30 Am Đại Lể VU LAN & BÁO HIẾU

Aug. 26, 2018

Ngày 20 tháng 9 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Oct. 28, 2018

Ngày 18 tháng 10 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

11:30 Am Cúng Rằm Tháng 10 ( Hạ Ngươn )

Nov. 25, 2018

 

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Năm 2018

 

Ngày 21 tháng 11 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jan. 07 , 2018

Ngày 19 tháng 12 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Feb. 04 , 2018

Tháng Giêng Nghỉ năm Mậu Tuất.

 

Mar. 04 , 2018

Ngày 16 tháng 2 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Apr. 01 , 2018

Ngày 21 tháng 3 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

May 06 , 2018

Ngày 20 tháng 4 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jun. 03 , 2018

Ngày 18 tháng 5 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jul. 01 , 2018

Ngày 24 tháng 6 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Aug. 05 , 2018

Ngày 23 tháng 7 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Sep. 02 , 2018

Ngày 28 tháng 8 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Oct. 07 , 2018

Ngày 27 tháng 9 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Nov. 04 , 2018

Ngày 25 tháng 10 Âm Lịch năm Mậu Tuất.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Dec. 02 , 2018

 

 

 

Tết Cổ Truyền Mậu Tuất 2018

 

 

 

 


 

Phật Tích Vạn Hạnh